HƯỚNG DẪN TỰ LÀM HỒ SƠ MỜI BỐ MẸ SANG THĂM THÂN HÀN QUỐC


HƯỚNG DẪN TỰ LÀM HỒ SƠ MỜI BỐ MẸ SANG 
THĂM THÂN HÀN QUỐC 
(MÀ KHÔNG CẦN ĐẾN MÔI GIỚI)

HƯỚNG DẪN TỰ LÀM HỒ SƠ ĐỂ MỜI BỐ MẸ SANG HÀN QUỐC
HƯỚNG DẪN TỰ LÀM HỒ SƠ ĐỂ MỜI BỐ MẸ SANG HÀN QUỐC 
Trang Cô Dâu Việt Tại Hàn Quốc xin hướng dẫn chị em hồ sơ cần chuẩn bị và phí cũng rất rẻ. Sau đây là thủ tục cho 2 miền Bắc Nam 

Thủ tục dành cho Cô Dâu là người BẮC :

1. 초청장 및 귀국보증각서(원본, 인감날인) - 공증필!! 
2. 인감증명서(원본)
3. 초청인 혼인관계증명서, 가족관계증명서 각각 1부(원본)
4. 초청인의 재직증명서, 사업자등록증명원 각각 1부(원본)
(회사 연락처 및 담당자 기재필) 
ㅇ 농업 - 농지원부
ㅇ 기타직업군의 경우 직업증빙자료 등 제출 
5. 베트남 배우자의 외국인등록증 앞뒤면 복사본 1부 
※ 국적 취득시, 배우자의 기본증명서(원본) 제출필 !! 
6. 한국인 배우자의 여권 또는 주민등록증 복사본 1부
7. 베트남 배우자의 발급받은 거주(F-6)비자면(여권상 붙여진) 복사본 1부 
8.『 초청 목적 사유가 있을시 』 
ㅇ 산후조리목적인 경우 : 진단서 또는 임신확인서(병원 발행 원본) 
※ 건강보험관리공단 신청서는 접수 서류가 아님. 

9 전월세 계약서 또는 등기부등본

TẠI VIỆT NAM 


ㅇ 결혼식 참석 목적인 경우 : 청첩장 및 예식장예약확인서

【 베트남에서 신청자분이 준비해야할 서류 】

1. 베트남 가족증명서(So Ho Khau) 영어 또는 한글 번역공증본 1부
※ 서류 접수시 원본 지참해야 함. (원본은 확인후 본인에게 반납)

2. 베트남 출생증명서 영어 또는 한글 번역공증본 1부
3. 가족사진 (결혼식 사진 등)
4. 여권
5. 비자신청서
6. 증명사진(3cmx4cm) 1매

ㅇ 비용: $20 / 소요기간 : 접수 후 8일(근무일 기준)

※ 심사시 필요에 따라 추가서류를 요청할 수 있으니 참고하시기 바랍니다


   Thủ tục dành cho Cô Dâu là người Nam


■ 단기종합(C-3)사증 안내 ■

(장인·장모 초청)

☆ 발급대상
• 국민의 배우자인 자녀 등의 방문목적으로 단기간 체류하려는 경우

☆ 구비서류
<초청인 구비서류>

○ 초청장(인감증명과 동일한 인감 날인)

→ 특별한 양식은 없으며, 초청자 및 피초청자 인적사항, 연락처, 초청사유(목적), 초청(보증)기간, 피초청자와의 관계, 귀국보장 내용 등을 기재한 뒤 서명.날인해야 함.

○ 신원보증서(인감증명과 동일한 인감 날인)

※ 기 한국 출입국 사실 증빙으로 신원보증서 갈음(2회이상일경우)

○ 인감증명서(신원보증인인 초청자의 인감) 1부
○ 혼인관계증명서 및 가족관계증명서 (시‥구‥군 발행) 각 1부
○ 초청자의 주민등록증(사본) 및 배우자의 외국인등록증(사본)
○ 베트남 결혼증명서(한글 또는 영문번역 공증)

TẠI VIỆT NAM 

신청인 구비서류

○ 여권
○ 사증발급신청서(사진 1매 포함)
○ 가족사진(장인장모 포함)
○ 베트남 배우자의 출생증명서(한글 또는 영문번역 공증)
○ 베트남 배우자의 호적(한글 또는 영문 번역공증)
○ 신청인의 주민등록증(사본)

★ 장인장모를 제외한 형제자매 등의 방문에 있어서는 임신,출산 등 인도적인 사유

(진단서 등 구체적 입증서류 제출)로 입국이 불가피한 경우 외에는 사증발급 제한

※ 제출한 서류만으로 심사가 어려울 경우는 개별인터뷰 혹은 추가 서류를 요구할 수도 있습니다.

Chúc các bạn thành công Biểu tượng cảm xúc heart


0 Response to "HƯỚNG DẪN TỰ LÀM HỒ SƠ MỜI BỐ MẸ SANG THĂM THÂN HÀN QUỐC "

Post a Comment

Bài Viết Được Quan Tâm

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ZILA
ĐC: 18A/106 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, HCM
ĐT: 028 7300 2027 - Hotline: 0909.120.127 (Zalo)
Website: www.zila.com.vn